projektui.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024
21.09. 10

Countries

Tato prezentace je určena pro procvičení slovní zásoby k tématu Odkud pocházíš? (státy a jejich města) a slovesa být ve všech tvarech v kladných, záporných i tázacích větách. Je určena pro žáky páté třídy základní školy.
Využití prezentace: v jedné i více vyučovacích hodinách dle uvážení učitele. Obsah: přiřazování slovíček k obrázkům, skládání slov z písmen, otázky Odkud jsi (je, jsou)? a odpovědi na ně, tvoření kladných a záporných vět se slovesem být.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora