projektui.cz

svátek má Klára, 12.8. 2020
19.12. 10

English Christmas

- zopakování a prohloubení znalostí o oslavách Vánoc ve Velké Británii, slovní zásoba, práce se slovníkem, překlady textů, koledy, písně s texty, videoukázky. Vytvořeno v AS.
- příprava je určena k upevnění a shrnutí poznatků, které žáci získali v předchozích ročnících. - opakuje některá základní fakta, rozšiřuje slovní zásobu, pracuje s texty - překlad, odhad významu slov, práce se slovníkem, s písňovým textem.
Ročníky: ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora