projektui.cz

svátek má Leoš, 19.6. 2019
25.10. 11

Vznik Rakousko-Uherska

Předváděcí sešit seznamuje žáky s proměnami rakouského císařství po roce 1848, se vznikem Rakousko-Uherska a s českým politickým a kulturním životem v 60. letech 19. století. Sešit je určen žákům 8. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire. Odkaz na webové stránky je funkční ke 13. 10. 2011.
Na první straně se žáci seznámí s bachovským absolutismem. Strana 2 se věnuje situaci na počátku 60. let 19. století (bitva u Solferína, říjnový diplom, únorová ústava) a strana 3 prusko-rakouské válce. Na stranách 4 až 6 žáci získají základní informace o rakousko-uherském vyrovnání a vzniku Rakousko-Uherska. Strany 7 a 8 přibližují český politický a kulturní život v 60. let 19. století. Na straně 9 si žáci zopakují své znalsoti o českých spisovatelích a jejich dílech, na straně 10 a 11 si zopakují učivo týkající se vzniku R-U (události a letopočty, lištovka - pojmy). Na straně 12 žáci budou odkrývat osobnost.
Ročníky: ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora