projektui.cz

svátek má Romana, 18.11. 2018
17.11. 11

Starobabylonská říše

Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o Starobabylonské říši. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ.
Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o Starobabylonské říši. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ. Sešit vychází z učebnic: Helena MANDELOVÁ - Eliška KUNSTOVÁ - Ilona PAŘÍZKOVÁ, Dějiny pravěku a starověku, nakladatelství Dialog, Liberec 2001. Jana PEČÍRKOVÁ a kol., Dějepis 6. Pravěk a starověk, nakladatelství Scientia, Praha 2001. Helena MANDELOVÁ a kol., Starověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, Praha 2006 Předváděcí sešit je vhodný pro 1-2 vyučovací hodiny. Mezipředmětové vztahy: zeměpis, český jazyk - literatura, občanská výchova
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora