projektui.cz

svátek má Čeněk, 19.7. 2019
17.11. 11

Pravěké umění - paleolit a mezolit

Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o pravěkém umění paleolitu a mezolitu. Je určen pro žáky 6.
Předváděcí sešit slouží k seznámení s učivem o pravěkém umění paleolitu a mezolitu. Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ. Sešit vychází z učebnic: Helena MANDELOVÁ - Eliška KUNSTOVÁ - Ilona PAŘÍZKOVÁ, Dějiny pravěku a starověku, nakladatelství Dialog, Liberec 2001. Jana PEČÍRKOVÁ a kol., Dějepis 6. Pravěk a starověk, nakladatelství Scientia, Praha 2001. Helena MANDELOVÁ a kol., Starověk, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, Praha 2006 Předváděcí sešit je vhodný pro 1 vyučovací hodinu Mezipředmětové vztahy:výtvarná výchova
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora