projektui.cz

svátek má Leoš, 19.6. 2019
17.11. 11

Řecko-perské války

Předváděcí sešit seznamuje žáky s příčinami, nejvýznamnějšími bitvami a výsledkem řecko-perských válek. Sešit je určen žákům 6. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire.
Na první straně si žáci nejprve zopakují své znalosti o městských státech, Athénách a Spartě. Strana dvě se věnuje vládě perského krále Dáreia I. a rozsahu perské říše. Na třetí straně se žáci seznámí s příčinami a záminkou k válkám mezi Řeckem a Persií. Na straně čtyři se objeví výchozí mapa pro jednotlivé bitvy řecko-perských válek. Pátá a šestá strana se věnují perskému a řeckému vojsku, jeho složení a výzbroji. Strany 7 až 10 seznamují s jednotlivými bitvami(u Marathonu, Thermopyl, Salamíny, Platají) a s výsledkem tohoto konfliktu. Na straně 11 si žáci zopakují získané vědomosti o řecko-perských válkách. Na 12. straně vyluští křížovku, v tajence je ukryto jméno významného řeckého historika.
Ročníky: ZŠ 6,

Další materiály tohoto autora