projektui.cz

svátek má Rostislav, 19.4. 2019
27.11. 11

Evropská barokní kultura - I. část

Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o evropské barokní kultuře. Je určen pro žáky 8. ročníků ZŠ.
Předváděcí sešit slouží k výkladu, seznámení a opakování učiva o evropské barokní kultuře. Je určen pro žáky 8. ročníků ZŠ. Sešit vychází z učebnic: Helena MANDELOVÁ - Elišška KUNSTOVÁ - Ilona PAŘÍZKOVÁ, Dějiny novověku, nakladatelství Dialog, Liberec 2003. František ČAPKA, Dějepis 8. Od roku 1648 do roku 1918, nakladatelství Scientia, Praha 2003. Předváděcí sešit je vhodný pro 1 vyučovací hodinu. Mezipředmětové vztahy: výtvarná výchova, literatura, hudební výchova
Ročníky: ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora