projektui.cz

svátek má Leoš, 19.6. 2019
17.09. 10

Starší doba kamenná – vývojové typy člověka

Předváděcí sešit je určen k seznámení s vývojovými teoriemi o vzniku člověka a s jednotlivými vývojovými typy člověka.
Předváděcí sešit je určen žákům 6. ročníku ZŠ. Na jednotlivých stranách sešitu se žáci seznámí s jednotlivými vývojovými typy člověka a i vznikem pravěkého umění. Na 1. straně se žáci dozvědí o teoriích vzniku člověka a v tajence vyřeší jméno anglického přírodovědce, zakladatele evoluční teorie. Na stranách 2 až 5 jsou zpracovány jendotlivé vývojové typy člověka, žáci budou vyvozovat české označení pro homo habilis sestavením textu, pojem pěstní klín, doplňovat chybějící slova do textu. Na 6. straně žáci pracují s obrazy jeskynních maleb pravěkých lovců. Strany 7 a 8 slouží k zopakování učiva o starší době kamenné.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora