projektui.cz

svátek má Leoš, 19.6. 2019
22.09. 10

Václav IV. a Jan Hus

Předváděcí sešit seznamuje žáky s dobou vlády českého krále Václava IV. a s životem významného českého reformátora Mistra Jana Husa.
Předváděcí sešit je určen žákům 7. ročníku ZŠ.Je vytvořen v programu ActivInspire. Na jednotlivých stranách sešitu si žáci nejprve zopakují výzmané události českých dějin a poté se seznámí s dobou vlády Václava IV. a s životem Mistra Jana Husa. Na 1. straně si žáci zopakují výzmané události a letopočty českých dějin. Na straně 2 sestaví rodokmen Lucemburků na českém trůně. Na straně 3 doplní do textu informace o době vlády Václava IV. Strana 4 je věnována životu Jana Husa, žáci doplňují sami nebo za pomoci výkladu učitele text o Husovi. Na straně 5 vyluští křížovku, která opět souvisí s Janem Husem a na straně 6 přiřazují pojmy související s činností Jana Husa.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora