projektui.cz

svátek má Čeněk, 19.7. 2019
10.05. 10

Starověký Egypt

Předváděcí sešit je určen k seznámení se životem ve starověkém Egyptě.
Předváděcí sešit je určen žákům 6. ročníku ZŠ a je rozdělen do pěti částí.První strana přednášky obsahuje opakování o nejstarších starověkých státech, 2. strana se týká přírodních podmínek Egypta (podnebí, řeka Nil), na 3. a 4. straně se žáci seznamují se způsobem obživy,na 5. straně vyvozují rozdělení společnosti, 6. a 7. strana přibližuje náboženství ve starověkém Egyptě.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora