projektui.cz

svátek má Čeněk, 19.7. 2019
12.05. 10

Řecké umění

Předváděcí sešit je určen k seznámení s uměním starověkého Řecka (architektura, sochařství, malířství).
Předváděcí sešit slouží k výkladu a k seznámení s řeckým uměním (architektura, sochařství, malířství). Je určen pro žáky 6. ročníků ZŠ. Sešit vychází z učebnic pro ZŠ: Helena MANDELOVÁ - Eliška KUNSTOVÁ - Ilona PAŘÍZKOVÁ, Dějiny pravěku a starověku, nakladatelství Dialog, Liberec 2001. Jana PEČÍRKOVÁ a kol., Dějepis 6. Pravěk a starověk, nakladatelství Scientia, Praha 2001. Předváděcí sešit je vhodný pro 1-2 vyučovací hodiny a je možné jej rozdělit na dvě části: seznámení s novým učivem a opakování. Mezipředmětové vztahy: výtvarná výchova
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora