projektui.cz

svátek má Leoš, 19.6. 2019
15.05. 10

Pravěk - opakování

Předváděcí sešit slouží k opakování učiva z úvodu do dějepisu a z pravěku.
Předváděcí sešit je určen žákům 6. ročníku ZŠ. Na jednotlivých stránkách si žáci zopakují učivo z úvodu do dějepisu a z období pravěku. Na 1. straně žáci z písmenek skládají slavný citát římského filozofa Cicera, na str. 2 rozdělují historické prameny, 3 a 4. strana slouží zopakování letopočtů a jejich chronologikému seřazení a zakreslení na časové přímce. Na 5. straně žáci chronologicky seřadí hlavní období pravěku ve střední Evropě, 6. strana se týká vývojových typů člověka. Na 7. straně doplňují informace o neolitu, na 8. straně hledají pojmy z pravěku a na 9. straně mají zjistit na základě krátkého medailonku jméno významného českého spisovatele, který se ve svých knihách věnoval období pravěku.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora