projektui.cz

svátek má Zbyněk, 16.6. 2019
30.01. 11

Nejstarší starověké státy - opakování

Předváděcí sešit slouží k opakování učiva o úvodu do starověku a o nejstarších starověkých státech. Je vytvořen v programu ActivInspire.
Předváděcí sešit je určen žákům 6. ročníku ZŠ. Na jednotlivých stránkách si žáci zopakují učivo z úvodu do starověku a z období nejstarších starověkých států. Na 1. straně žáci rozdělí starověk do dvou období a ke každému přiřadí jednotlivé státy a napíší společné znaky pro nejstarší starověké státy, na str. 2 přiřazují žáci řeky, které protékaly těmito státy,na 3. straně vyluští křížovku týkající se Sumerů a jejich objevů a vynálezů, na 4. straně doplňují pojmy vztahující se k tomuto období, strana 5 je věnována starověkému stavitelství, na 6. straně pomocí kontejnerů žáci rozdělují jednotlivé pojmy k nejstarším starověkým státům a 7. strana je řešení 1. strany.
Ročníky: ZŠ 6, SŠ 1.,

Další materiály tohoto autora