projektui.cz

svátek má Milan, 18.6. 2019
26.02. 11

Vznik Československé republiky

Předváděcí sešit seznamuje žáky se vznikem Československé republiky. Je vytvořen v programu ActivInspire.
Předváděcí sešit je určen žákům 9. ročníku ZŠ. Na jednotlicých stránkách se žáci seznamují se vznikem Československé republiky, s významnými osobnostmi tzv. První republiky, s národnostním složením republiky. Strany 1 a 2 jsou věnovány vzniku československé republiky a tzv. mužům 28. října a je zde i odkaz na Zákon o vzniku Československé republiky, strany 3,4 a 5 se týkají složení první československé vlády a prvního českolovenského prezidenta, na straně 6 žáci doplňují do mapy jednotlivé země ČSR. Na 7. a 8. straně se žáci získají informace o národnostním složení ČSR, na straně 9 se odkrývá text, který je zaměřen na národnostní problémy. Strana 10 je věnována státním symbolům ČSR a na 11. straně si žáci zopakují učivo o vzniku Československa.
Ročníky: ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora