projektui.cz

svátek má Čeněk, 19.7. 2019
26.03. 11

Český stát za posledních Přemyslovců

Předváděcí sešit seznamuje žáky s vývojem českého státu za vlády posledních Přemyslovců. Sešit je určen žákům 7. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire.
Předváděcí sešit na jednotlivých stránkách seznamuje žáky s vývojem českého státu za posledních Přemyslovců. Strana 1 je určena k opakování učiva o přemyslovských knížatech od 10. století do 12. století. Na straně 2 se žáci seznámí s vládou P5emysla Otakara I. a Zlatou bulou sicilskou, 3. strana je věnována vládě Václava I., na strankách 4 - 7 jsou informace o vládě Přemysla Otakara II., o Václavu II. žáci získají informace na stranách 7 - 9, na 10. straně se objevuje vláda Václava III. Strany 11 - 14 slouží k zopakování učiva - významné události a letopočty,práce s časovou přímkou, vyluštění křížovky.
Ročníky: ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora