projektui.cz

svátek má Milan, 18.6. 2019
27.05. 11

Arabská říše

Předváděcí sešit seznamuje žáky s vývojem arabské říše, s náboženstvím, vzdělaností a uměním. Sešit je určen žákům 7. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire.
Předváděcí sešit na jednotlivých stránkách seznamuje žáky s vývojem arabské říše. První strana informuje žáky o přírodních podmínkách Arabského poloostrova a strana 2 o životě Arabů. Strany 3 a 4 jsou věnovány náboženství islámu, na stranách 5 a 6 je přiblížen vývoj arabské říše (chalíf Omar, expanze Arabů na Pyrenejský poloostrov, vláda Harúna ar-Rašída. Na 7. straně získají žáci informace o arabské vzdělanosti, strany 8 až 10 přibližují arabské stavitelství a výzdobu muslimských chrámů. Strany 11 až 13 slouží k opakování učiva o arabské říši - opakování pojmů, doplňování do slepé mapy a křížovka.
Ročníky: ZŠ 7, SŠ 1.,

Další materiály tohoto autora