projektui.cz

svátek má Milan, 18.6. 2019
25.06. 11

Anglická revoluce

Předváděcí sešit seznamuje žáky s příčinami, průběhem a důsledky anglické revoluce. Sešit je určen žákům 8. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu ActivInspire.
Předváděcí sešit na jednotlivých stránkách seznamuje žáky s příčinami, průběhem a důsledky anglické revoluce. Nejprve na 1. straně si žáci zopakují učivo o anglickém králi Jindřichu VIII. a královně Alžbětě I.. Na straně 2 se pokusí odkrýváním jednotlivých polí uhádnout osobnost spjatou s anglickými dějinami. Strana 3 seznamuje žáky s nástupem Stuartovců na anglický trůn a 4. strana přináší informace o vládě Karla I.. Strany 5 až 8 jsou věnovány anglické revoluci, jejím příčinám, bojujícím stranám, průběhu a výsledku revoluce. Strany 9 a 10 slouží k zopakování učiva.
Ročníky: ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora