projektui.cz

svátek má Vítězslav, 21.7. 2019
29.09. 10

Výkon, výpočet práce z výkonu a času

Předváděcí sešit je určen pro 8. ročník, oblast fyzika. Dotace 1. - 2. vyučovacích hodin. Opakování tématu výkon a výpočet práce z výkonu a času.
Předváděcí sešit se týká opakování vyukového tématu výkon a výpočtu práce z výkonu a času. Co znamená pojem výkon a jak ukážu výkon 1 W. Jak se značí, v jakých je jednotkách a jak se vypočítá. Zopakování násobků jednotek s příklady výkonu. Opakování výpočtů příkladů s pomocí trojúhelníku se vzorci. Vše je vytvořeno interaktivní a zábavnou formou. Sešit se snaží klást důraz na procvičení a spolupracovat.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora