projektui.cz

svátek má Marcela, 20.4. 2019
10.11. 10

Změna skupenství látek, tání a tuhnutí

Předváděcí sešit je určen pro 8. ročník, oblast fyzika. Dotace 1. - 2. vyučovacích hodin. Anotace na web: Tento předváděcí sešit se týká opakování vyukového tématu Změny skupenství látek, tání a tuhnutí.
Předváděcí sešit se týká opakování vyukového tématu Změny skupenství látek, tání a tuhnutí. Na začátku je opakování z nižšího ročníku o různých skupenství látek a složení látek. Dále na to navazuje opakování změny skupenství látek a dějů tání a tuhnutí pomocí opakovacích otázek a správného přiřazování látek do grafu. Vše je vytvořeno interaktivní a zábavnou formou. Sešit se snaží klást důraz na procvičení a spolupracovat.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora