projektui.cz

svátek má Vladimír, 23.5. 2019
22.11. 10

Teplo

Předváděcí sešit je určen pro 8. ročník, oblast fyzika. Dotace 1. - 2. vyučovacích hodin.Předváděcí sešit se týká opakování vyukového tématu Teplo a měrná tepelná kapacita.
Tento předváděcí sešit se týká opakování vyukového tématu Teplo a měrná tepelná kapacita. První strany sešitu se týkají opakování pojmů teplo (vysvětlení pojmu, značka, jednotka, výpočet), dále pojmu teplná výměna a měrná tepelná kapacita (potřeba tabulek). Další strany se týkají procvičení výpočtu tepla a měrné tepelné kapacity. Vše je vytvořeno interaktivní a zábavnou formou. Sešit se snaží klást důraz na procvičení a spolupracovat s ostatními spolužáky.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora