projektui.cz

svátek má Vladimír, 23.5. 2019
26.02. 11

Elektrické vlastnosti látek 1.

Elektrické vlastnosti látek 1 - různé metody procvičování. Předváděcí sešit je určen pro 6. i 8. ročník, oblast fyzika. Dotace 1. vyučovací hodiny.
Tento předváděcí sešit se týká opakování tématu - elektrických vlastností látek. V tomto sešitě jsou obsaženy látky - složení atomů, ionty, vodiče a izolanty a působení zelektrovaných těles. Opakování těchto dějů různou formou opakovacích otázek a správného přiřazování výrazů a obrázků. Na poslední stránce je křížovka s otázky z fyziky. Snaží se klást důraz na procvičení. Nutí žáky přemýšlet nad problémem. Určeno pro žáky 6. i 8. ročníků.
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora