projektui.cz

svátek má Leoš, 19.6. 2019
26.05. 10

Tělesa a látky

Předváděcí sešit "Tělesa a látky" je určen pro 6. ročník, oblast fyzika. Dotace 1. - 2. vyučovacích hodin.
Tento předváděcí sešit se týká opakování vyukového tématu těles a látek. Co znamenají pojmy těleso a látka. Umět rozeznat tělesa od látek, z jakých látek se tělesa skládají, v jakých skupenství se látky vyskytují a umět je rozeznat. Vše je vytvořeno interaktivní a zábavnou formou. Sešit se snaží klást důraz na procvičení. Nutí žáky přemýšlet nad problémem, vybírat správnou možnost ze souboru hodnot a spolupracovat.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora