projektui.cz

svátek má Emil, 22.5. 2019
18.02. 12

Násobilka 4

Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: zábavnou formou opakování a procvičování násobilky 4 Časový rozsah: 1 vyučovací hodina
Mezipředmětové vztahy: Český jazyk: komunikace, porozumění textu Člověk a jeho svět: ježek obecný Pomůcky: Typ použitých cvičení: vyvození procvičování, opakování, hra Kompetence: k učení - správné osvojení učiva, trénování paměti a pozornosti k řešení problému - odhad komunikativní - vyjadřování svých myšlenek, tolerance pracovní - správně využívat pomůcky a techniku, pozitivní motivace k úspěšné práci. Komentář k prezentaci - na každé stránce jsou poznámky str. 1 - násobky 4 str. 2 - oprav násobky 4 str. 3 - text -ježek obecný s obrázkem a obrázkovým čtením str. 4 - příklady násobilky 4 s názorem str. 5 - příklady násobilky 4 s názorem str. 6 - text - ježek obecný s obrázkem a odhadem údajů o něm str. 7 - pyramidy příkladů str. 8 - slovní úloha str. 9 - výsledek stany 1 Použité nástroje: pero, nekonečná kopie
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora