projektui.cz

svátek má Monika, 21.5. 2019
18.02. 12

Násobilka 6

Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: zábavnou formou opakování a procvičování násobilky 6 Časový rozsah: 1 vyučovací hodina
Mezipředmětové vztahy: Český jazyk: komunikace, porozumění textu Člověk a jeho svět: slunéčko sedmitečné Pomůcky: Typ použitých cvičení: procvičování, opakování, hra Kompetence: k učení - správné osvojení učiva, trénování paměti a pozornosti k řešení problému - odhad, logická úvaha komunikativní - vyjadřování svých myšlenek, tolerance pracovní - správně využívat pomůcky a techniku, pozitivní motivace k úspěšné práci. Sešit má 8 stránek. Použité nástroje: pero
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora