projektui.cz

svátek má Monika, 21.5. 2019
18.02. 12

Násobilka 8

Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: zábavnou formou opakování a procvičování násobilky 8 Časový rozsah: 1 vyučovací hodina
Mezipředmětové vztahy: Český jazyk: komunikace, porozumění textu Člověk a jeho svět: pavouci, pokoutník domácí Pomůcky: Typ použitých cvičení: vyvození procvičování, opakování, hra Kompetence: k učení - správné osvojení učiva, trénování paměti a pozornosti k řešení problému - odhad komunikativní - vyjadřování svých myšlenek, tolerance pracovní - správně využívat pomůcky a techniku, pozitivní motivace k úspěšné práci. Komentář k prezentaci - na každé stránce jsou poznámky. Počet stran 8. Použité nástroje: pero, nekonečná kopie
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora