projektui.cz

svátek má Monika, 21.5. 2019
18.02. 12

Písemné odčítání

Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: vyvození a procvičování učiva písemné odčítání trojciferných čísel Časový rozsah: 1 vyučovací hodina
Mezipředmětové vztahy: Český jazyk: komunikace Člověk a jeho svět - dopravní prostředky - doprava Pomůcky: Typ použitých cvičení:vyvození, procvičování, opakování Kompetence: k učení - správné osvojení učiva k řešení problému - komunikativní - vyjadřování svých myšlenek pracovní - správně využívat pomůcky a techniku, pozitivní motivace k úspěšné práci. Komentář k prezentaci - str. 1 - vyvození písemného odčítání str. 2 - znázorni příklady a vypočítej str. 3 - výpočet příkladů a rozdělení výsledků na větší či menší než 500 str. 4 - výpočet a znázornění na číselné ose str. 5 - výpočet a vyvození čísel záchranné složky str. 6 - přepsání příkladů do písemné podoby a vypočet Použité nástroje: tužka
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora