projektui.cz

svátek má Viola, 25.5. 2019
18.03. 12

Péťa a Andulka v ZOO

Procvičování základních početních operací a jejich užití ve slovních úlohách zábavnou formou při procházce dětí po ZOO. Mezipředmětové vztahy: ČJ-vypravování, stavba věty, stavba příběhu. Literatura-encyklopedie Pr-zajímavosti ze života zvířat, ochrana životního prostředí, zvířata v ZOO
Procvičování základních početních operací a jejich užití ve slovních úlohách zábavnou formou při procházce dětí po ZOO. Mezipředmětové vztahy: ČJ-vypravování, stavba věty, stavba příběhu. Literatura-encyklopedie Pr-zajímavosti ze života zvířat, ochrana životního prostředí, zvířata v ZOO Klíčové kompetence: k učení, pracovní, komunikativní a sociální. Průřezová témata: OSV-1.1.1 rozvoj znalostí a dovedností, 1.1.5 kreativita, 1.2.1 sebepoznání VMEG
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora