projektui.cz

svátek má Emil, 22.5. 2019
26.04. 10

Násobilka 2 a 3

Předváděcí sešit obsahuje šest stránek, které slouží k opakování a procvičování násobilky 2 a 3, sčítání a odčítání do 100, znázornění a výpočet slovní úlohy, opakování geometrických tvarů, odhad.
Určeno pro 3. ročník ZŠ. Cíl: zábavnou formou procvičovat se žáky násobilku 2, 3, sčítání a odčítání do 100, znázornění a výpočet slovní úlohy, opakování geometrických tvarů, odhad. Časový rozsah: 1 - 2 hodiny. Mezipředmětové vztahy: Český jazyk: abeceda, psaní názvů zvířat. Člověk a jeho svět: tuleň obecný - zajímavosti o něm. Používané pomůcky: pracovní listy str. 3 a 4, encyklopedie. Typ použitých cvičení: procvičování, opakování, hra. Komentář k prezentaci - na každé stránce jsou poznámky, str. 1 - třídění geometrických tvarů s násobky 2 a 3, str. 2 - sčítání a odčítání do 100 se zápisem do čtvercové sítě a vznik geometrického tvaru, str. 3- procvičování násobení 2 a 3, zvýraznění výsledků ve čtvercové síti, vznik písmene T, str. 4 - výběr z možností, odhad zajímavostí o tuleni obecném, str. 5 - slovní úloha - znázornění, výpočet a nová řešení, str. 6 - hra - skrytý obrázek pod příklady, procvičování násobilky 2,3. Otáčení stránek: šipky vpřed, vzad. Použité nástroje: zvýrazňovač, tužka, guma.
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora