projektui.cz

svátek má Viola, 25.5. 2019
09.10. 10

Písemné sčítání pro 3. ročník

Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: vyvození a procvičování učiva písemné sčítání Časový rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny
Mezipředmětové vztahy: Český jazyk: komunikace Člověk a jeho svět - dopravní prostředky - doprava Pomůcky: Typ použitých cvičen: vyvození, procvičování, opakování, odhad Kompetence: k učení - správné osvojení učiva k řešení problému - výběr z možností komunikativní - vyjadřování svých myšlenek pracovní - správně využívat pomůcky a techniku, pozitivní motivace k úspěšné práci. Komentář k prezentaci - str. 1 - vyvození písemného sčítání str. 2 - znázornění a postup sčítání str. 3 - procvičování a porovnávání výsledků str. 4 - rotující příklady, který se zapíší pod sebe a vypočítají str. 5 - slovní úloha se znázorněním str. 6 - tři slovní úlohy, výběr výsledků a určení dopranvího prostředku
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora