projektui.cz

svátek má Ivo, 19.5. 2019
03.05. 10

Jednotky délky

Předváděcí sešit obsahuje šest stránek, které slouží k procvičování a opakování jednotek délky (převody, porovnávání, sčítání a odčítání do 1000).
Určeno pro 3. ročník ZŠ. Cíl: zábavnou formou se žáky procvičovat a opakovat jednotky délky (převody a porovnávání jednotek délky, sčítání a odčítání jednotek do 1000). Časový rozsah: 1 - 2 hodiny. Mezipředmětové vztahy: Čj - komunikace při řešení problému, vyjádření svých myšlenek. Člověk a jeho svět - význam měření. Pč - měření, stavby. Pomůcky: vytištěná strana 1, 2, 3, 6, pravítko, čtvercová síť. Typ použitých cvičení: procvičovací a opakovací cvičení, hra. Kompetence: k učení - správné osvojení učiva, k řešení problému - praktické řešení problému ze života, komunikativní - vyjadřování svých myšlenek, pracovní - umožňujeme žákům pozorovat, správně využívat pomůcky a techniku, pozitivní motivace k úspěšné práci. Komentář k prezentaci - na každé stránce jsou poznámky: - 1. str. - spojení obrázku s jednotkou délky, ve kterých se běžně měří, - 2. str. - převody jednotek z cm na mm a opačně, - 3. str. - porovnávání jednotek délky, - 4. str. - sčítání a odčítání do 1000, - 5. str. - početní řetězce, - 6. str. - tvoření a výpočet slovní úlohy - stavby ze sirek. Použité nástroje: šipky otáčení, tužka, guma, pravítko v mm.
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora