projektui.cz

svátek má Monika, 21.5. 2019
26.02. 11

Hodiny a čas

Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: určování a rozlišování času, orientace na hodinách, slovní hodiny Časový rozsah: 3 vyučovací hodiny
Mezipředmětové vztahy: Český jazyk: komunikace Člověk a jeho svět:: hodiny, denní režim, druhy hodin, čas v praxi Typ použitých cvičení:názorné zobrazení času , procvičování, opakování, práce na časový limit Kompetence: k učení - správné osvojení učiva k řešení problému - rozlišení digitálního a analogového času, pohyb na hodinách komunikativní - vyjadřování svých myšlenek pracovní - správně využívat pomůcky a techniku, pozitivní motivace k úspěšné práci. Komentář k prezentaci - str. 1 - hodiny - převody str. 2 - cvičné hodiny str. 3 - rozlišení digitálních a analogových hodin str. 4 - určení času str. 5 - určení digitálního času str. 6 - zobrazení času na hodinách str. 7 - slovní úlohy na časový limit - skryté výsledky str. 8 - slovní úlohy z praxe možno znázornit na hodinách - skrytý výsledek str. 9 - slovní úloha z praxe možno znázornit na hodinách - skrytý výsledek Použité nástroje: šipka, hodiny nekonečná kopie
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora