projektui.cz

svátek má Emil, 22.5. 2019
26.02. 11

Peníze

Určeno pro: 3. ročník ZŠ Cíl: znalost českých peněz a příklady s nimi Časový rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny
Mezipředmětové vztahy: Český jazyk: komunikace Člověk a jeho svět: peníze - jejich historie, význam, různé druhy peněz, trestná činnost, peníze v praxi Výtvarná výchova: náčrt peněz Typ použitých cvičení:názorný příklad, procvičování, opakování, Kompetence: k učení - správné osvojení učiva k řešení problému - způsoby vyplácení stejné částky komunikativní - vyjadřování svých myšlenek, dětský sleng pracovní - správně využívat pomůcky a techniku, pozitivní motivace k úspěšné práci. Komentář k prezentaci - str. 1 - různé typy peněz - najdi české str. 2 - seřaď hotnoty peněz str. 3 - vyplacení peněz dle názoru str. 4 - vyplacení peněz dle názoru str. 5 - znázornění částky pomocí peněz str. 6 - pokladničky - kolik je v nich Kč str. 7 - slovní úlohy s penězmi Použité nástroje: tužka
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora