projektui.cz

svátek má Viola, 25.5. 2019
26.03. 11

Osová souměrnost

Určeno pro: 3. ročník ZŠ. Cíl: zákonitosti osové souměrnosti. Časový rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny.
Mezipředmětové vztahy: Český jazyk: komunikace. Člověk a jeho svět: předměty a věci kolem nás. Typ použitých cvičení:grafické vyjádření, procvičování,. Kompetence: k učení - správné osvojení učiva k řešení problému - výběr z možností, tvořivost komunikativní - vyjadřování svých myšlenek pracovní - správně využívat pomůcky a techniku, pozitivní motivace k úspěšné práci. Komentář k prezentaci - str. 1 - zákonitosti osové souměrnosti, str. 2 - vybarvi obrázek podle osové souměrnosti, str. 3 - vybarvi obrázek, str. 4 - dokresli obrázek, str. 5 - dokresli obrázek, str. 6 - rozhodni, co je podle osové souměrnosti, str. 7 - rozhodni, co je podle osové souměrnosti, str. 8 - vyber tvar, aby byl osové souměrný. Použité nástroje: barvy, čáry, čtvercová síť.
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora