projektui.cz

svátek má Monika, 21.5. 2019
26.03. 11

Přírozená čísla v oboru do 1000

Určeno pro: 3. ročník ZŠ. Cíl: číselná řada a představa posloupnosti čísel do 1000. Časový rozsah: 1 - 2 vyučovací hodiny.
Mezipředmětové vztahy: Český jazyk: komunikace. Člověk a jeho svět: vlajka a mapa ČR. Typ použitých cvičení: vyhledávání, doplňování a řazení čísel dle posloupnosti. Kompetence: k učení - správné osvojení učiva, k řešení problému - představa o číselné řadě do 1000, komunikativní - vyjadřování svých myšlenek, dětský sleng, pracovní - správně využívat pomůcky a techniku, pozitivní motivace k úspěšné práci. Komentář k prezentaci - str. 1 - hledání a vybarvování čísel v tabulce do 1000, str. 2 - navlékání korálků, řazení od nejnižšího po nejvyšší, str. 3 - doplňování čísel do tabulky, str. 4 - dopiš chybějící čísla do žebříků, str. 5 - odkrývání obrázku, str. 6 - zapiš čísla na číselnou osu, str. 7 - řešení ze str. 1. Použité funkce: tužka, plechovka s barvou.
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora