projektui.cz

svátek má Emil, 22.5. 2019
29.01. 12

Podstatná jména- skloňování neurčitého členu

Užití pracovních listů navazuje na práci Podstatná jména- skloňování určitého členu, je nutno ovládat znalost předložek se 3. a se 4. pádem. V pracovních listech se žáci seznámí s užitím členu neurčitého a s jeho tvary v jednotlivých rodech a pádech u podstatných jmen v NJ. Pracovní listy procvičují užití tohoto gramatického jevu ve spojení s předložkami se 3. a se 4. pádem.
Rozsah 1-2 vyučovacích hodin. 2.cizí jazyk.
Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora