projektui.cz

svátek má Emil, 22.5. 2019
15.10. 10

Perfektum slabých sloves

Předváděcí sešit je určen pro 7.-8. ročník. Obsahuje pracovní listy s výkladem učiva a jeho následným procvičením.
Je zde vysvětleno tvoření perfekta u slabých sloves, sloves se vsuvným -e, sloves s koncovkou -ieren, sloves s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora