projektui.cz

svátek má Květa, 20.6. 2019
26.03. 11

Stavba věty jednoduché

V pracovních listech je vysvětlena stavba věty jednoduché s obměnou.Lze použít pro výuku na 1.stupni ZŠ- 1. cizí jazyk ve 4. popř. 5. ročníku, na 2. stupni - 2.cizí jazyk v 7. ročníku.
Žáci se seznámí s postavením slovesa v jednoduché větě oznamovací a s větnými členy v NJ. Pracovních listech se procvičí i stavba věty, která začíná jiným větným členem, než podmětem.
Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 7,

Další materiály tohoto autora