projektui.cz

svátek má Rostislav, 19.4. 2019
18.02. 12

Opakování ptáků

Určeno pro žáky 7. třídy. Předmět přírodopis - opakování ptáků. Žáci si zopakují znaky ptáků.Podle charakteristiky určí druh ptáka, procvičí a zopakují učivo a vyluští křížovku na téma ptáci.
Hodina je určena pro opakování botaniky. Hodina je zaměřena na logické uvažování žáků a procvičení učiva. Listy jsou určeny pro 1 vyučovací hodinu. Jednotlivé listy obsahují poznámky, ve kterých je popsáno, jak s listy pracovat a co obsahují.
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora