projektui.cz

svátek má Čeněk, 19.7. 2019
29.07. 10

Hlavonožci

Předváděcí sešit slouží k seznámení se s třídou hlavonožci a k procvičení učiva z kapitoly měkkýši. Žáci si procvičí a zopakují stavbu těla vnější a vnitřní.
Žáci jsou seznámeni s třídou hlavonožci a s jejich znaky. Jsou seznámeni s vnější a vnitřní stavbou těla . Dále se seznamují s jednotlivými soustavami a se zástupci. Rozvíjí se kompetence k učení, k řešení problému, kompetence komunikativní.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora