projektui.cz

svátek má Rostislav, 19.4. 2019
12.08. 10

Opakování měkkýšů

Předváděcí sešit slouží k opakování kapitoly měkkýši a k procvičení .
Žáci si zopakují celou kapitolu měkkýšů. Zopakují si znaky plžů, mlžů a hlavonožců . Rozvíjí se kompetence k učení, k řešení problému, kompetence komunikativní.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora