projektui.cz

svátek má Milan, 18.6. 2024
28.04. 11

Jehličnatý les

Materiál je vhodný k tématu Živá příroda, jako shrnující lekce, kterou je možno využít i pro kontrolu znalostí žáků. Této lekci by měly předcházet lekce "Smrk, jedle", a "Borovice, modřín"
Materiál byl vytvořen pro 3. ročník - předmět Člověk a jeho svět (prvouka) Téma:Jehličnatý les Materiál je vhodný k tématu Živá příroda, jako shrnující lekce, kterou je možno využít i pro kontrolu znalostí žáků. Této lekci by měly předcházet lekce "Smrk, jedle", a "Borovice, modřín" Mezipředmětové vztahy - umění a kultura (výtvarné zpracování tématu), český jazyk (písemný projev na téma: Co vím o lese) Klíčové kompetence - komunikativní, k učení, k řešení problémů. Průřezové téma - ENV
Ročníky: ZŠ 3,

Další materiály tohoto autora