projektui.cz

svátek má Johana, 21.8. 2019
28.04. 11

Člověk a jeho svět-Rozmanitost přírody-léto.

Člověk a jeho svět-Rozmanitost přírody-léto. Materiál pro 1. ročník ZŠ. Učivo k seznámení se s proměnami přírody v létě, o vztazích člověka k přírodě. Květiny v zahradě a na louce. Ovoce a zelenina.
Člověk a jeho svět-Rozmanitost přírody-léto. Materiál pro 1. ročník ZŠ. Učivo k seznámení se s proměnami přírody v létě, o vztazích člověka k přírodě. Květiny v zahradě a na louce. Ovoce a zelenina. Mezipředmětové vztahy s ČJ (vypravování, stavba věty). Kompetence k učení, pracovní, komunikativní a sociální. Průřezová témata:OSV- 1.1.1 osvojování znalostí a dovedností, 1.1.5 kreativita.
Ročníky: ZŠ 1,

Další materiály tohoto autora