projektui.cz

svátek má Adriana, 26.6. 2019
26.06. 11

Závěrečné opakování učiva prvouky

Závěrečné opakování učiva prvouky. Materiál pro 1. ročník ZŠ. Roční období, měsíce, čas, denní režim. Práce dospělých. Rostliny.
Závěrečné opakování učiva prvouky. Materiál pro 1. ročník ZŠ. Roční období, měsíce, čas, denní režim. Práce dospělých. Rostliny. Mezipředmětové vztahy s ČJ (vypravování, stavba věty). Klíčové kompetence k učení, pracovní, komunikativní a sociální. Průřezová témata: OSV-1.1.1 rozvoj znalostí a dovedností, 1.1.5 kreativita.
Ročníky: ZŠ 1,

Další materiály tohoto autora