projektui.cz

svátek má Milan, 18.6. 2019
26.06. 11

Orientace v čase

Orientace v čase. Materiál pro 1. ročník ZŠ. Roční období, měsíce,týdny, dny, hodiny, denní režim.
Orientace v čase. Materiál pro 1. ročník ZŠ. Roční období, měsíce,týdny, dny, hodiny, denní režim. Mezipředmětové vztahy s ČJ (vypravování, stavba věty), s M (číslice, porovnávání), s VV (proměny lidského oděvu), s HV rytmizace, hra na tělo). Klíčové kompetence k učení, pracovní, komunikativní a sociální. Průřezová témata: OSV-1.1.1 rozvoj znalostí a dovedností, 1.1.5 kreativita.
Ročníky: ZŠ 1,

Další materiály tohoto autora