projektui.cz

svátek má Milan, 18.6. 2019
27.08. 11

Člověk

Člověk. Materiál pro 1. ročník ZŠ. Spolužáci, kamarádi- jejich popis. Lidské tělo, hygiena. Zdravá výživa. Nemoc a úraz.
Člověk. Materiál pro 1. ročník ZŠ. Spolužáci, kamarádi- jejich popis. Lidské tělo, hygiena. Zdravá výživa. Nemoc a úraz. Mezipředmětové vztahy s ČJ (vypravování, stavba věty). Klíčové kompetence k učení, pracovní, komunikativní a sociální. Průřezová témata: OSV-1.1.1 rozvoj znalostí a dovedností, 1.1.5 kreativita.
Ročníky: ZŠ 1,

Další materiály tohoto autora