projektui.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
29.01. 12

Taschengeld

Předváděcí sešit TASCHENGELD se snaží seznámit žáky se slovní zásobou a gramatickými strukturami tohoto tematického okruhu.
Předváděcí sešit TASCHENGELD se snaží seznámit žáky se slovní zásobou a gramatickými strukturami okruhu . Součástí sešitu je pracovní list a poslechová cvičení. Sešit v rozsahu 1 vyučovací hodiny byl vytvořen v programu ActivInspire a je určen pro žáky 8. ročníku (popř. dle potřeby).
Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora