projektui.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
27.05. 11

ESSEN 3 - Im Restaurant

Předváděcí sešit ESSEN 3 - Im Restaurant byl vytvořen v programu ActivInspire. Je určen pro žáky 6. - 8. ročníku (popř. dle potřeby), rozsahově odpovídá 2 vyučovacím hodinám
Předváděcí sešit ESSEN 3 - Im Restaurant se snaží seznámit žáky se základní slovní zásobou daného tématu, procvičit a upevnit dříve získané znalosti a dovednosti. Obsahuje aktivity, které se zaměřují na procvičování této látky. Zahrnuje poslech i čtení s porozuměním. Součástí sešitu je celá řada odkazů na webové stránky s dalším procvičováním. Sešit navazuje na sešity ESSEN 1 (Essen & Trinken) a ESSEN 2 - Mahlzeiten a byl vytvořen v programu ActivInspire. Určeno pro žáky 6. - 8. ročníku (popř. dle potřeby), předváděcí sešit v rozsahu 2 vyučovacích hodin
Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8,

Další materiály tohoto autora