projektui.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
21.09. 10

Temporalpräpositionen (im/am/um)

Předváděcí sešit TEMPORALPRÄPOSITIONEN seznamuje žáky se základními předložkami (im/am/um) používanými v časových údajích.
Předváděcí sešit TEMPORALPRÄPOSITIONEN se snaží seznámit žáky se základními předložkami používanými v časových údajích, zahrnuje aktivity k vyvození pravidel pro jejich použití a k jejich procvičení. Dále obsahuje aktivity, které se zaměřují na tvoření otázek a odpovědí na ně. Sešit je určen pro žáky 7. ročníku (popř. dle potřeby)a odpovídá zhruba jedné vyučovací hodině.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora