projektui.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
28.04. 11

Wohnen

Předváděcí sešit je určen pro žáky 7. - 9. ročníku, odpovídá zhruba 2 - 4 vyučovacím hodinám. Sešit byl vytvořen v programu ActivInspire.
Předváděcí sešit WOHNEN se snaží seznámit žáky se základní slovní zásobou daného tématu, zahrnuje část výkladovou a aktivity sloužící k nácviku. Dále obsahuje celou řadu aktivit, které se zaměřují na procvičování této látky (mluvení, poslech a čtení s porozuměním a samozřejmě psaní). Součástí sešitu jsou i odkazy na webové stránky s dalším procvičováním (cvičení různého stupně obtížnosti). Sešit byl vytvořen v programu ActivInspire.
Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,

Další materiály tohoto autora