projektui.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
10.05. 10

Das Perfekt

Předváděcí sešit Das Perfekt, který je určen pro 8. ročník (popř. ročník, v němž se perfektum probírá), obsahuje cvičení k opakování a procvičování tohoto gramatického jevu jak u slabých, tak i silných sloves.
Předváděcí sešit Das Perfekt obsahuje na 12 stránkách 6 různých typů cvičení k opakování a procvičování perfekta slabých (2 cvičení) a silných (4 cvičení) sloves. Vedle přiřazování a doplňování obsahuje i multiple-choice cvičení a cvičení, v nichž žáci/žákyně tvoří věty. Ke každé stránce jsou připojeny metodické poznámky.
Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,

Další materiály tohoto autora